Wsparcie kampanii wyborczej

Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta Gorzowa do przyłączenia się i do zaangażowania w kampanię wyborczą!

Możesz to uczynić w dwojaki sposób:

1. Finansowo

Wesprzyj kampanię wyborczą poprzez wpłatę na podany poniżej rachunek bankowy.

Dane do przelewu:

Nr rachunku (PKO BP): 34 1020 1967 0000 8702 0163 7644
Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Gorzów
ul. Szkolna 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

W tytule przelewu prosimy wpisać:

“Na komitet wyborczy wyborców KWW KOCHAM GORZÓW”

Dziękujemy!

Zanim jednak dokonasz wpłaty, zapoznaj się z poniższymi ograniczeniami:

  • wpłaty tylko przelewem z rachunku bankowego (nie z karty kredytowej, nie przekazem pocztowym),
  • wpłaty tylko od obywateli polskich stale zamieszkujących w kraju,
  • wpłaty tylko od osób fizycznych (nie firmowe, nie spółki, nie stowarzyszenia),
  • maksymalny termin wpłat do dnia 21 października 2018 r. (jeśli będzie druga tura – do 4 listopada 2018 r.),
  • maksymalna suma wpłat od 1 osoby 31.500 zł,
  • każda wpłaty przekraczające łącznie wartość 2.100 zł umieszczone będą w rejestrze wpłat i podawana do publicznej informacji ze wskazaniem imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania wpłacającego (patrz „Rejestry”),

W przypadku niespełnienia powyższych zasad nastąpi przepadek środków na rzecz Skarbu Państwa.
Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z pełnomocnikiem finansowym [email protected]

2. Osobistym zaangażowaniem

A. Potrzebujemy ochotników, którzy będą chcieli poświęcić swój czas w przy dystrybucji materiałów wyborczych, ulotek, plakatowaniu, do pomocy w sztabie, itp.

B. Z chęcią również przyjmiemy pomoc w postaci pozwolenia na wyklejenie folią z postaciami kandydatów na tylnych szybach Państwa samochodów. Folia w niewielkim stopniu ogranicza widzialność od wewnątrz, dlatego nie obniża bezpieczeństwa ruchu drogowego.

C. Poszukujemy również miejsc od wywieszania banerów. Mogą to być zarówno ściany budynków, jak również balkony.

Jeśli masz pomysł i chęć pomóc – skontaktuj się z nami:

Jeśli Pan/Pani chce wyrazić swoje poparcie, zachęcamy do skorzystania z formularza – zgodnie z polityką prywatności Twoje dane zostaną usunięte z bazy po zakończonej kampanii wyborczej.