Stanowisko Klubu Radnych #kochamGORZÓW ws. wykonania budżetu za 1 półrocze 2018 r.

Klub radnych #kochamGORZÓW na sesji Rady Miasta w swoim stanowisku wyraził dezaprobatę dla realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Wydatki majątkowe, zaplanowane w przyjętej uchwale budżetowej na 2018 rok w kwocie blisko 292 milionów zł, po połowie roku zostały wydane zaledwie w kwocie 25 milionów zł.   […]

Czytaj dalej… from Stanowisko Klubu Radnych #kochamGORZÓW ws. wykonania budżetu za 1 półrocze 2018 r.