Sesja nadzwyczajna Rady Miasta w dniu 2.10.2018

Na 2 października 2018 r., godz. 15.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta na  temat ulicy Kostrzyńskiej i centrum przesiadkowego na ulicy Dworcowej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej – informacja na temat realizacji inwestycji oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców ulicy Kostrzyńskiej i innych stron oraz […]

Czytaj dalej…

Stanowisko Klubu Radnych #kochamGORZÓW ws. wykonania budżetu za 1 półrocze 2018 r.

Klub radnych #kochamGORZÓW na sesji Rady Miasta w swoim stanowisku wyraził dezaprobatę dla realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Wydatki majątkowe, zaplanowane w przyjętej uchwale budżetowej na 2018 rok w kwocie blisko 292 milionów zł, po połowie roku zostały wydane zaledwie w kwocie 25 milionów zł.   […]

Czytaj dalej…