Jaki będzie Gorzów?

Czym jest miasto? Jedna z definicji mówi, że to „historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem, prowadzącą miejski styl życia”. Ale co z tego wynika dla nas, dla mieszkańców? Niewiele. Miasto to coś więcej. To w rzeczywistości ojczyzna, miejsce do życia, pracy i wypoczynku, miejsce, […]

Czytaj dalej… from Jaki będzie Gorzów?