Sesja nadzwyczajna Rady Miasta w dniu 2.10.2018

Na 2 października 2018 r., godz. 15.00 została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta na  temat ulicy Kostrzyńskiej i centrum przesiadkowego na ulicy Dworcowej.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej – informacja na temat realizacji inwestycji oraz uwag zgłoszonych przez mieszkańców ulicy Kostrzyńskiej i innych stron oraz informacja prezydenta nt planowanych sposobów rozwiązania problemu.
4. Budowa centrum przesiadkowego na ulicy Dworcowej – informacja na temat uwag zgłoszonych przez mieszkańców, Komitety Rewitalizacji, organizacje pozarządowe zajmujące się transportem publicznym i innych stron oraz informacja prezydenta nt planowanych sposobów rozwiązania problemu.
5. Zakończenie sesji

Uzasadnienie:

Kostrzyńska
W wyniku wizji lokalnej budowy ulicy Kostrzyńskiej radni #kochamGORZÓW spotkali się ze zgłoszonymi następującymi problemami:

Przez urzędnika została mieszkańcom przekazana informacja, że wzdłuż ich domów będzie szedł chodnik a potem dopiero tory. Realizacja zakłada inne rozwiązanie. Między ich ogrodzeniem a torami jest ok metr odległości. Chodnik po drugiej stronie ulicy Kostrzyńskiej.

Tory wyniesione są ok 50-60 cm ponad istniejący teren i ich wjazdy na działki z bramami znajdują się dużo niżej. Wyjeżdżając z działki wjeżdża się samochodem od razu na tory. Też dlatego, że ich posesje są 2-3 m niżej i trzeba się rozpędzić aby podjechać. Wyjechawszy już z działki nie widać czy jedzie tramwaj, bo szpaler nowych słupów trakcyjnych tworzy „ścianę”. Zatem aby zobaczyć, czy jedzie tramwaj trzeba wjechać na tory. Wyjścia z posesji zostały polikwidowane. Domy są regularnie zalewane. Studzienki kS regularnie wybijają. Może tam dojść do poważnego wypadku. Nie ma już niebezpiecznych drzew ale są za to słupy, ponadnormatywne spadki terenu i brak przejść.
Punkt ma na celu przedstawienie przez prezydenta propozycji rozwiązania zgłoszonych przez mieszkańców problemów.

Centrum Przesiadkowe

Na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji przedstawiono koncepcję, która zakłada brak zieleni, latarnie oświetlające dachy, brak oświetlenia ulic, brak ławek, wybetonowanie całego placu i deptaka oraz zadaszenie całego placu przed dworcem na powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Nie przewidziano również możliwości dojazdu samochodem w celu odbioru osób z dysfunkcją ruchu bezpośrednio sprzed dworca.

Najważniejszą jednak uwagą jest brak przy dworcu pętli, pomimo pisma z UM, w którym prezydenta napisał w 2016 roku, że pętla będzie.

Nieoficjalnie mówi się, że miasto kupiło droższe tramwaje, żeby zmieściły się na 18-metrowym promieniu skrętu pod dworcem. Bez pętli nie dojedzie tam tramwaj z Piasków, bo na Piaski mają podobno jeździć tramwaje starego typu, które muszą mieć pętlę. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że MZK również zwracało uwagę na brak możliwości ułożenia logicznego układu połączeń bez tej pętli.

Punkt ma na celu przedstawienie przez prezydenta propozycji rozwiązania zgłoszonych problemów.


foto: Daniel Adamski, www.gorzow.pl