Rada Miasta


Klub #kochamGORZÓW powstał w kwietniu 2018 r. wyniku chęci wspólnego działania na rzecz miasta najbardziej zaangażowanych radnych, których na przestrzeni ostatnich 4 lat kadencji łączyły wspólne idee/cele. Połączyła nas miłość do miasta. W związku z tym, że mamy ze sobą wiele wspólnego w kwestii rozwoju miasta, połączenie spowoduje większą skuteczność. Jako osoby, którym zależy na mieście pragniemy wspólnie pracować na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Klub tworzą osoby, które przez 4 lata wyróżniały się swoją aktywnością i zaangażowaniem w sprawy miejskie. To indywidualności, które od teraz tworzą zgrany, skuteczny i merytoryczny zespół.

W skład Klubu Radnych „Kocham Gorzów” wchodzi siedmiu radnych, których sylwetki prezentujemy poniżej.

Marta Bejnar-Bejnarowicz

Marta Bejnar-Bejnarowicz

Przewodnicząca Klubu Radnych

Krzysztof Kochanowski

Krzysztof Kochanowski

Wiceprzewodniczący Klubu Radnych

Zbigniew Syska

Zbigniew Syska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Musiałowicz

Grzegorz Musiałowicz

Jerzy Synowiec

Jerzy Synowiec

Marcin Kazimierczak

Marcin Kazimierczak

Jerzy Wierchowicz

Jerzy Wierchowicz