Arnold Siwy


Wywiady


Biografia kandydata

urodzony w Gorzowie, przedsiębiorca, dr nauk ekonomicznych, publicysta.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim, magister inżynier budownictwa, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł doktora uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przedsiębiorca przez wiele lat prowadzący działalność konsultingową dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw, w tym spółek handlowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Społecznik, radny dwóch kadencji.

Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących Gorzowa. Założyciel Gorzowskiego Klubu Dyskusyjnego oraz autor corocznego Raportu o Stanie Miasta. Członek Stowarzyszenia Ludzie dla Miasta.

Inicjator i założyciel Społecznej Komisji Odbiorowej Inwestycji ulicy Wróblewskiego, aktywny przeciwnik sprzedaży zabytkowej Willi Pauckscha w Gorzowie Wlkp.