Magdalena Sobierajczyk


Wywiady


Biografia kandydata

gorzowianka, pracownik samorządowy w obszarze inwestycji i zamówień publicznych.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi i marketingowymi. Była dyrektorem do spraw marketingu i rozwoju w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., a następnie Inneko Sp. z o.o., a także prezesem zarządu w spółce Eneria, która jako pierwsza w północnej części województwa lubuskiego zrealizowała inwestycję związaną z budową farmy fotowoltaicznej. Współautorka strategii rozwoju dla spółki Inneko oraz inicjatorka i pomysłodawczyni akcji adresowanej do mieszkańców Gorzowa „Wymień odpady na kulturalne wypady”, jak również szeregu kampanii ekologicznych. Pełniła bezpośredni nadzór nad projektami związanymi z rozbudową i modernizacją instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu północnego województwa lubuskiego przy udziale środków z Unii Europejskiej.

W 2015 odbierała z rąk Prezydenta RP nagrodę gospodarczą dla najlepszej spółki komunalnej w Polsce za podejmowane działania inwestycyjne oraz edukacyjne związane z gospodarką odpadami.

Członek Rady Muzeum Lubuskiego. Tłumacz przysięgły języka czeskiego.