Krzysztof Kochanowski


Wywiady


Biografia kandydata

gorzowianin, ekonomista, społecznik, radny.

Absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przez okres 8 lat pracował w administracji publicznej, następnie w firmach prywatnych. Współuczestniczył przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE skierowanych do osób bezrobotnych, stowarzyszeń, fundacji. Obecnie zawodowo i społecznie zajmuje się wsparciem podmiotów ekonomii społecznej oraz pomocą osobom wykluczonym w powrocie na rynek pracy. Członek dwóch gorzowskich Stowarzyszeń.

Jako radny wykazał się dużą aktywnością w wyniku czego zrealizowano w mieście wiele przedsięwzięć.

Z jego inicjatywy między innymi powstał nowy żłobek przy ul. Maczka a na skrzyżowaniu Kombatantów, Okulickiego, Jana Pawła II powstało rondo, które wyeliminowało częste kolizje drogowe.

Od dwóch kadencji działa na rzecz efektywnej komunikacji miejskiej. Przyczynił się do opracowania harmonogramu remontów dróg, chodników i oświetlenia.

Interweniował w sprawie stanu wielu ulic oraz m.in. skweru przy ul. Dowbora-Muśnickiego oraz oświetlenia i placu zabaw w Parku 750-lecia.

Złożył wiele interpelacji w imieniu mieszkańców, podejmował interwencje, sumiennie wykonywał Obowiązki Radnego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

W życiu codziennym mąż oraz ojciec trójki dzieci. W wolnych chwilach lubi spędzać czas nad wodą w tym również uwielbia wędkować.