Anna Dryglas


Wywiady


Biografia kandydatki

gorzowianka, ekonomistka.

Znana w środowisku jako działaczka społeczna na rzecz praw zwierząt, ich poszanowania oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W sposób naturalny przez interwencje i rozmowy propaguje sterylizację oraz kastrację psów i kotów. Od wielu lat występuje w sądach jako oskarżyciel posiłkowy przeciw właścicielom, którzy dopuścili się rażącego zaniedbania lub świadomie krzywdzą zwierzęta.

Poprzez prelekcje w przedszkolach, szkołach kształtuje poszanowanie i świadomość młodych ludzi w stosunku do zwierząt. Podejmuje liczne działania i w sposób naturalny uświadamia ludziom, że zwierzęta to istoty czujące, którym należy się poszanowanie i opieka.

Inicjatorka zawiązania współpracy między gorzowskim schroniskiem a fundacjami niemieckimi np. Tiere suchen Freunde e.V.

Podjęła skuteczne działania na rzecz poprawy warunków bytowych psów przebywających w gorzowskim schronisku.
Od 15 lat działa na rzecz praw zwierząt kosztem swojego prywatnego życia z zaangażowaniem i często z narażeniem życia niesie pomoc ”naszym braciom mniejszym, co czyni człowieka dumnym, a świat piękniejszym”.

Wychowała rzeszę społeczników działających na rzecz zwierząt, nie tylko w swoim mieście ale i innych ościennych miastach m.in. w Słubicach, Strzelce Krajeńskich, Skwierzynie, Kostrzynie, Dębnie. Służy pomocą i swoja wiedzą dotyczącą praw zwierząt w szerokich kręgach. Udziela porad, pisze pisma ludziom z całej Polski zwracającym się o pomoc w sprawie praw zwierząt.

Poprzez pomoc zwierzętom, pomaga też ludziom będących w bardzo trudnych warunkach życiowych, obejmuje opieką ludzi starych, skrzywdzonych i ich zwierzęta.

Jej motto życiowe to „ Lepsza mała pomoc niż wielkie współczucie”.