Aleksandra Synowiec


Biografia kandydata

gorzowianka, 21 lat.

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. Studentka II roku Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zainteresowania: fotografia, poznawanie Polski i Europy.