Marcin Kazimierczak


Wywiady

 


Jak zamierzam działać w nadchodzącej kadencji Rady Miasta?

Doprowadzę do odnowienia Parku Wiosny Ludów oraz Skweru Wolności, które powinny być wizytówkami naszego miasta, podobnie jak deptak przy ul. Hawelańskiej. Doprowadzę do remontu ul. Strzeleckiej, obok budynku Poczty Polskiej. Będę zabiegał o remontów chodników przy ul. 30 Stycznia, Krzywoustego, Mickiewicza, Kos. Gdyńskich, Matejki, Lelewela, Kołłątaja, Korczaka, Staffa, Stanisławskiego. Działać będę w kierunku likwidacji barier architektonicznych i wprowadzenie Gorzowskiego Standardu Dostępności.

Brakuje w Gorzowie terenów do aktywnej rekreacji. Dlatego na terenach popoligonowych od Słowianki do ul. Mironickiej powinny powstać tereny do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Gorzowa i gmin sąsiadujących, m.in. trasy rowerowe, biegowe, a we współpracy z gminą Kłodawa również trasy do jazdy konnej.

Doprowadzę do uporządkowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Doprowadzę do wdrożenia programu dopłat do wymiany pieców w zabudowie jednorodzinnej tam, gdzie nie dotrze sieć ciepłownicza oraz wspierać będę realizację programu KAWKA na Zawarciu, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

Będę zabiegać o budowę mieszkań komunalnych oraz nadzorował realizację Gminnego Programu Rewitalizacji.
Powołanie Rady Gospodarczej złożonej z przedstawicieli przedsiębiorców – jako ciała doradczego prezydenta – będzie miało na celu wsłuchanie się w potrzeby i opinie na temat projektów rozwoju gospodarczego i przestrzennego miasta, aby zapewnić optymalne warunki do lokowania i rozwoju przedsiębiorczości.

Chcę, aby został rozbudowany Gorzowski Ośrodek Technologiczny o przestrzeń biurową na terenie Gorzowa, w której mogłyby się na preferencyjnych warunkach i wsparciu lokować przedsięwzięcia w obszarze pożądanych inteligentnych specjalizacji. Równolegle magistrat musi aktywnie współdziałać z uczelniami i szkołami średnimi, aby zapewnić dostęp inwestorom do wykwalifikowanych pracowników.

Chcę, aby dokończony został drogowy układ komunikacyjny, poprzez połączenie ul. Kamienną osiedla Europejskiego z Piaskami i Górczynem, ale również należy zacząć działać w kierunku wybudowania łącznika osiedla Staszica i Europejskiego z Zawarciem – ul. Żelaznej i mostu na Warcie.


Biografia kandydata

gorzowianin, informatyk, społecznik, radny.

Absolwent Technikum Elektrycznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydziału Informatyki na Politechnice Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) w Szczecinie.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, pracował w sektorze bankowym, energetyczny, gorzowskim magistracie. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i świadczenia usług informatycznych dla firm.

Był inicjatorem koncepcji rozbudowy e-usług gorzowskiego magistratu, w tym projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz udostępniania danych publicznych” o wartości blisko 9 mln zł z dofinansowaniem ze środków RPO Lubuskie 2020 na realizację e-usług w administracji publicznej.

Wizjoner i strateg, przez swoje niestandardowe myślenie prowokuje dyskusję i bardzo często ma twarde poglądy. Nie cierpi prowizorycznych rozwiązań, często mimo dłuższej drogi do pokonania powoli realizuje plany, choć czasem trzeba go przypilnować, aby dokończył rozpoczęty projekt, bo już zaczyna trzy kolejne. Innowator, który w każdym przedsięwzięciu poszukuje przestrzeni do poprawy efektywności.

Ceni pokorę i umiejętność przyznawania się do błędów, wie jak to jest motywujące i budujące.
Zainteresowany tematyką systemów zarządzania, Inteligentnych Miast (Smart City).

Jeden z liderów Inicjatywy Obywatelskiej Ludzie Dla Miasta, m.in. doprowadził do stworzenia rejestru umów, w którym można było wyszukiwać wydatki poniesione przez miasto. Obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Ludzie Dla Miasta.
Wielokrotnie zgłaszał wnioski do budżetu obywatelskiego, m.in. rozbudowy placu zabaw w Parku Wiosny Ludów, instalacji tablicy informującej o jakości powietrza. Do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego złożył wnioski w sprawie rozbudowy układu komunikacyjnego o most zachodni na Warcie oraz połączenia komunikacyjnego oś. Piaski z oś. Górczyn wraz z rozbudową układu tramwajowego przez ul. Kamienną i Górczyńską.

Aktywny uczestnik spotkań Gorzowskiego Klubu Dyskusyjnego oraz współtwórca opracowania “Raport o stanie miasta” dotyczącego sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
W Radzie Miasta jest członkiem komisji: Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Finansów.

Jest jednocześnie przedstawicielem miasta Gorzowa Wlkp. w Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6, pełni w nim funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Wnosi wiele uwag do działalności Biura Związku i poprawy zarządzania systemem gospodarowania odpadów.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek. Relaksuje się podczas biegania. Dwukrotnie ukończył maraton i nie zamierza na tym poprzestać.