Grażyna Nawrocka


Wywiady


Biografia kandydatki

gorzowianka, nauczycielka, bibliotekarka, społeczniczka.

Ukończyła: III LO w Gorzowie Wielkopolskim, Pomaturalne Studium Bibliotekarskie w Gorzowie Wlkp., studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Pedagogika w zakresie Bibliotekarstwa, informacji naukowej i animacji kulturalnej oraz liczne kursy, seminaria i szkolenia organizowane przez Agencję Narodową Programu Comenius.

W latach 2006–2014 była koordynatorem projektów UE dla edukacji Sokrates Comenius i Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. Od 1996 r. pracuje w Szkole Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wlkp. na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 7. Otrzymała również Nagrodę Prezydenta Miasta Gorzowa i Lubuskiego Kuratora Oświaty, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

Od 1999 r. jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, od 2008 Prezesem Ogniska nr 7 ZNP. Odznaczona Złotą Odznaką ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej.

Jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Od 2014 działa w gorzowskiej Fundacji Obrony Praw Zwierząt Anaconda. Corocznie organizuje Charytatywny Bal „Na cztery łapy i ogon” oraz aukcję dzieł sztuki. Dochód przeznaczany jest w całości na podopiecznych Fundacji Anaconda. Utworzyła Klub Kobiet Ciekawych – nieformalną grupę zajmującą się działalnością społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców Gorzowa.

Mężatka, mąż artysta plastyk, kurator w Miejskim Ośrodku Sztuki, dwójka dorosłych dzieci, właścicielka czterech kotów. Zainteresowania to ceramika, ogrodnictwo, dobra kuchnia, podróże, koty.