Dawid Gdula


Wywiady


Biografia kandydata

lat 40, rodowity gorzowianin, mieszkaniec Osiedla Staszica od dziecka.

Mieszkał też w Warszawie.

Żonaty szczęśliwie od 20 lat, ojciec 15 letniej wzorowej córki, wielbiciel psa chihuahua.

Absolwent Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorzowie.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą telekomunikacyjno-telewizyjną.

Współpracował na różnych szczeblach z firmami z branży m.in z największą telewizją kablową w kraju UPC w Warszawie.

Obecnie właściciel własnej firmy wykonującej instalacje elektryczne.

Społecznik, pracowity, uczciwy i ciekawy wszystkiego, co dzieje się w mieście. Wielbiciel czystości, porządku i zieleni na terenie miasta Gorzowa.

Członek Stowarzyszenia Zielone Miasto Gorzów oraz Zielonego Zespołu powołanego przez Prezydenta Miasta Gorzowa.
Współinicjator kilku akcji Sprzątania Kłodawki.

Współorganizator Odbudowy Spalonego Domku na Fyrtlu.

Inicjator sprzątania Rezerwatu Murawy Gorzowskie, który w ramach działalności Stowarzyszenia Zielone Miasto Gorzów wraz z PTTK, Eneris-em oraz mieszkańcami został posprzątany w lipcu tego roku.

W wolnych chwilach spaceruje z psem lub jeździ rowerem.

O swoich planach mówi tak: “Kiedy zostanę radnym szczególny nacisk położę na zwiększenie nakładów na miejską zieleń w tym rewitalizację Parku Słowiańskiego, czystość w mieście, zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców okręgu nr 3 takich jak ławki i śmietniki w tym na psie odchody (przeznaczę na to część diety), usprawnienie nadzoru nad inwestycjami miejskim.