Stanisław Czerczak


Wywiady


Biografia kandydata

ekspert ds. przeciwdziałania radykalizacji w środowisku młodzieżowym.

Większość dorosłego życia poświęcił na przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji, nietolerancji i nienawiści. Jest ekspertem w dziedzinie innowacyjnych strategii typu „EXIT” i innych działań o charakterze de-radykalizującym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Działacz społeczny, prelegent i edukator. Szkoli nauczycieli, Policję, Służbę Więzienną i Straż Graniczną. Współautor lokalnych wydawnictw, autor artykułów prasowych. Były Rzecznik Praw Osób Bezdomnych w Gorzowie Wielkopolskim.

Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, obecnie współpracuje z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego oraz tworzy autorski projekt – fundację CODEX. Członek Towarzystwa Miłośników Gorzowa, w ramach działalności którego od wielu lat buduje mosty pomiędzy niemieckimi a polskimi mieszkańcami miasta. Wyróżniony tytułem „GORZOWIANIN ROKU 2017” w kategorii „KULTURA”.