Małgorzata Blatkiewicz


Biografia kandydatki

gorzowianka od urodzenia, mieszkanka Osiedla Słonecznego.

Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe – socjoterapię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Trenera w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, logopedię na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Nauczyciel, pedagog, terapeuta. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Posługuje się językiem migowym SJM i PJM na poziomie zaawansowanym.

Znana z zaangażowania w sprawy mieszkańców Osiedla Słonecznego jako inicjatorka zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego projektu remontu schodów i chodnika na odcinku od przychodni do ul. Gwiaździstej 18-20-22, współorganizatorka „Słonecznego Festynu” i wielu innych szkolnych oraz osiedlowych akcji dla młodzieży i dorosłych.
Udziela się jako wolontariuszka w „Caritas” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Społecznie działa też w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedyna Taka”. Od 2014 do 2016 r. była wolontariuszem w projekcie „Jaskółka” w gorzowskim Hospicjum Św. Kamila. W latach 2014–2017 prowadziła popularne wśród dzieci warsztaty literacko-plastyczne we własnej Pracowni Twórczej „Esyfloresy”, w latach 2016–2017 – warsztaty z choreografii tańca dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp., a od roku 2017 prowadzi zajęcia z choreoterapii w Klubie „Pogodna Jesień”. Odbyła liczne kursy rozwijające umiejętności zawodowe i zainteresowania, m. in. „Jak przeciwdziałać nudzie i monotonii na lekcjach”, „Biblioterapia – szansą rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli” czy „Arteterapia w rozwijaniu aktywności twórczej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym”.

Powierzone projekty doprowadza zawsze do końca. Jeżeli w coś wierzy, walczy o to. Przyjaciele cenią w niej szczerość i lojalność oraz to, że realizuje marzenia. Jest empatyczna i wrażliwa na potrzeby ludzi, zwłaszcza niepełnosprawnych. W wolnych chwilach, których – jak sama mówi – nie ma za dużo, uwielbia czytać, szczególnie literaturę iberoamerykańską, psychologiczną, biografie. Według współpracowników jest osobą pełną energii i potrafi też aktywnie mobilizować innych.

Prywatnie miłośniczka muzyki jazzowej i sztuk plastycznych. Pasjonują ją góry i dalekie podróże.