Zbigniew Sejwa


Wywiady


Biografia kandydata

dr sztuki, animator i menadżer kultury, kurator i artysta sztuk wizualnych.

Absolwent I LO w Gorzowie Wlkp., Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (animacja kultury), Wyższego Studium Fotografii Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, obronił pracę doktorską (o pamięci miejsc i tożsamości na przykładzie gorzowskiej Łaźni Miejskiej) na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Społecznie działa w Stowarzyszeniu Promocji Kultury „Kamienica” oraz w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół I LO i różnych grupach nieformalnych.

Życie zawodowe związał z gorzowską kulturą. Pracował m.in. w Wojewódzkim Domu Kultury, Kamienicy Artystycznej „Lamus”, Miejskim Ośrodku Sztuki. Przez wiele lat współpracował również z gorzowskimi mediami: tygodnikiem „Ziemia Gorzowska”, „Gazetą Lubuską”, miesięcznikiem „Arsenał Gorzowski”.
Główną dziedziną jego zainteresowań artystycznych i animacyjnych jest miasto, pamięć, historia i tożsamość. Jest autorem, redaktorem i wydawcą publikacji dotyczących historii Gorzowa, m.in. dwóch tomów wydawnictwa „Z albumu Gorzowian”.

Inicjator wielu oryginalnych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. koncertu muzyki symfonicznej w Łaźni Miejskiej, rodzinnej fotografii mieszkańców Gorzowa, koncertu gorzowskiej sceny muzycznej na dziedzińcu Urzędu Miasta. Współautor filmów dokumentalnych o historii Gorzowa, kurator wystaw historycznych o naszym mieście.

Dwukrotny Laureat Motyla – Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, laureat Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego, odznaczony odznakę honorową Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Otwarty i kreatywny, chętnie wspiera inicjatywy kulturalne i artystyczne młodych. Odważny w podejmowaniu decyzji, skuteczny w działaniu.

Ojciec trzech dorosłych synów. Gorzowianin.